کلاسند مدیریت یکشنبه 15 مرداد 1396 06:11 ب.ظ نظرات ()

اسامی نفرات برترکنکور 96- گروه آزمایشی علوم تجربی

1نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاامیرحسین قاسمی نژادرائینی
از سیرجان

رتبه 1
تجربی کشور
4 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان و پنجم دبستان (68 آزمون)


2نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاامیرحسین قویدل سردصحرا
از تبریز

رتبه 2
تجربی کشور
3 سال دانش آموز کانون

 از دوم دبیرستان (47 آزمون)


3نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هامحمدرضا نادری
از بابل

رتبه 3
تجربی کشور
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (21 آزمون) 


4نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاارسلان یزدچی
از تبریز

رتبه 4
تجربی کشور

5 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان + سوم و چهارم دبستان (76 آزمون) 


5نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هامحسن نکویی 
از یزد

رتبه 5
تجربی کشور
5 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان + چهارم و پنجم دبستان (87 آزمون) 


6نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هایاسمن میر
از بابل

رتبه 6
تجربی کشور
4 سال دانش آموز  کانون

از اول دبیرستان (75 آزمون) 


7نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاسیدرضا سالاری کیا
از شیراز

رتبه 7
تجربی کشور
7 سال دانش آموز کانون

از دوم راهنمایی و پنجم دبستان (117 آزمون) 


8نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاامیررضا پاشاپور یگانه
از تهران

رتبه 8
تجربی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (41 آزمون) 


9نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هامهدی شفیعی
از اردبیل

رتبه 9
تجربی کشور
2 سال دانش آموز کانون 

از سوم دبیرستان (29 آزمون) 


10نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هامهدی روانخواه
از یاسوج

رتبه 10
تجربی کشور
7 سال دانش آموز کانون

از اول راهنمایی (130 آزمون)