کلاسند مدیریت یکشنبه 15 مرداد 1396 06:13 ب.ظ نظرات ()


1نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
 صابر دین پژوه
از تبریز

رتبه 1
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون 

از دوم دبیرستان (53 آزمون)2نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمد کاظم فقیه خراسانی
از یزد

رتبه 2
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (9 آزمون)

3نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
علی فاطمی مفرد
از تهران

رتبه 3
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (3 آزمون) 

4نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمدحسن احمد یارندی
از تهران

رتبه 4
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون 

از سوم دبیرستان  و سوم راهنمایی (30 آزمون) 


5نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
سعید نعیمی
 از تهران

رتبه 5
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان + اول و دوم دبیرستان (19 آزمون) 


6نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمدامین مطهری نیا
از یزد

رتبه 6
ریاضی کشور
7 سال دانش آموز کانون

از دوم راهنمایی و پنجم دبستان (92 آزمون)


7نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمد قیدی
از تهران

رتبه 7
ریاضی کشور
3 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان + اول و دوم دبیرستان  (28 آزمون)

8نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
محمد حسین زارعی اردستانی
از اصفهان

رتبه 8
ریاضی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (22 آزمون) 


9نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
اروین آذرمینا
از تهران

رتبه 9
ریاضی کشور
چهارم دبیرستان (5 آزمون)  

10نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
سیدحسن موسوی بندرابادی 
از یزد

رتبه 10
ریاضی کشور
2 سال دانش آموز کانون

از سوم دبیرستان (40 آزمون)