کلاسند مدیریت یکشنبه 15 مرداد 1396 06:14 ب.ظ نظرات ()


1نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
عرفان میران زاده مهابادی
از تهران

رتبه 1
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (7 آزمون)

2نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
یلدا حجتی
از تهران

رتبه 2
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (8 آزمون)
3نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
علی مهرایی
از تهران

رتبه 3
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (6 آزمون)

4
زینب ابن علی
از کاشان

رتبه 4
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است
5نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
سیدامیراحسان میری
از تهران

رتبه 5
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (6 آزمون)

6
فرید صابری
از کامیاران

رتبه 6
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است 
7نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
مصطفی نوذری
از تهران

رتبه 7
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (6 آزمون)

8 مرتضی ضیائی نسب
از بیرجند

رتبه 8
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است 
9نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
زهرا شیدائیان آرانی
 از تهران

رتبه 9
انسانی کشور
چهارم  دبیرستان (2 آزمون)

10
فاطمه حیدری
از تهران

رتبه 10
انسانی کشور
در آزمون های کانون شرکت نکرده است