کلاسند مدیریت یکشنبه 15 مرداد 1396 06:15 ب.ظ نظرات ()1نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی هاارشیا زاهدی پورخامنه
از تهران

رتبه 1
زبان کشوری
چهارم دبیرستان (5 آزمون)

2نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
رضا قانع خیابانیان
 از تهران

رتبه 2
زبان کشوری
1 سال دانش آموز کانون

از چهارم دبیرستان (21 آزمون)3نفرات برتر کنکور سراسری سال 96 / نتایج کانونی ها
امیرحسین قویدل سردصحرا
از تبریز

رتبه 3
زبان کشوری
3 سال دانش آموز کانون

از دوم دبیرستان (47 آزمون)