کلاسند مدیریت چهارشنبه 18 مرداد 1396 01:10 ق.ظ نظرات ()

مشاهده در ادامه مطلب ....


پزشکی

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته‌های پرطرفدار تجربی در سال 96 با 95


دندانپزشکیمقایسه ظرفیت پذیرش رشته‌های پرطرفدار تجربی در سال 96 با 95

داروسازی

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته‌های پرطرفدار تجربی در سال 96 با 95
فیزیوتراپی

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته‌های پرطرفدار تجربی در سال 96 با 95


علوم آزمایشگاهی

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته‌های پرطرفدار تجربی در سال 96 با 95پرستاری

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته‌های پرطرفدار تجربی در سال 96 با 95


رشته هوشبریمقایسه ظرفیت پذیرش رشته‌های پرطرفدار تجربی در سال 96 با 95

اتاق عمل

مقایسه ظرفیت پذیرش رشته‌های پرطرفدار تجربی در سال 96 با 95