کلاسند مدیریت جمعه 20 مرداد 1396 10:46 ب.ظ نظرات ()
پذیرفته شده های دانشگاه آزاد اسلامی ریاضی / منبع کانون فرهنگی آموزشردیفرشتهنام دانشگاهتعداد قبولیچارک پایین رتبه کشوری
1 . مهندسی مکانیکعلوم و تحقیقات3197834
2 . مهندسی پزشکی - بیوالکتریکعلوم و تحقیقات759910
3 . مهندسی پزشکی - بیومکانیکعلوم و تحقیقات8312553
4 . مهندسی عمرانتهران مركزی29515361
5 . مهندسی معماریتهران مركزی30517969
6 . مهندسی عمرانتهران جنوب30218128
7 . مهندسی پزشکی - بیومتریالعلوم و تحقیقات7320409
8 . مهندسی صنایعتهران جنوب27623098
9 . مهندسی پزشکی - بالینیعلوم و تحقیقات5923763
10 . مهندسی عمرانتهران غرب27827983
11 . مهندسی مکانیکتهران جنوب29827984
12 . مهندسی معماریتهران جنوب26230248
13 . مهندسی نفت - بهره برداری از منابع نفتعلوم و تحقیقات6830291
14 . مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرعلوم و تحقیقات17234042
15 . مهندسی هوا فضا - هوا فضاعلوم و تحقیقات15935833
16 . مهندسی صنایعتهران شمال28537792
17 . مهندسی برقتهران جنوب26338334
18 . مهندسی عمرانمشهد25639574
19 . مهندسی مکانیکتهران مركزی28139701
20 . مهندسی معماریتهران شمال25241892
21 . مهندسی شیمیعلوم و تحقیقات25343589
22 . مهندسی نفت - حفاری و استخراج نفتعلوم و تحقیقات6545751
23 . مهندسی کامپیوتر - نرم افزارتهران مركزی25646010
24 . مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعاتتهران جنوب25846540
25 . مهندسی صنایعتهران غرب25747180
26 . مهندسی معماریتهران غرب25647251
27 . مهندسی عمرانكرج20547840
28 . مهندسی کامپیوتر - نرم افزارتهران جنوب23449629
29 . مهندسی عمراننجف آباد22952599
30 . مهندسی برقتهران مركزی23255141
31 . مهندسی نفت - اکتشاف نفتعلوم و تحقیقات4555669
32 . مهندسی متالورژی و مواد - متالورژی صنعتیعلوم و تحقیقات8457643
33 . مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعاتتهران شمال24765834
34 . مهندسی پزشکی - بیوالکتریکتهران جنوب21466528
35 . مهندسی عمران - نقشه برداریتهران جنوب21268125
36 . مهندسی معماریخوراسگان20168526
37 . مهندسی مکانیکتهران شمال24268590
38 . مهندسی صنایعكرج17668706
39 . مهندسی پزشکی - بالینیپزشكی تهران20469904
40 . مهندسی معماریتهران شرق20870378
41 . مهندسی معماریمشهد21972721
42 . مهندسی شهرسازیتهران جنوب22072935
43 . مهندسی مکانیکنجف آباد21773274
44 . مهندسی صنایعنجف آباد20176263
45 . مهندسی کامپیوتر - نرم افزارتهران شمال23677226
46 . مهندسی پزشکی - بیوالکتریکتهران مركزی21078656
47 . مهندسی پزشکی - بیومکانیکتهران مركزی19783124
48 . مهندسی مکانیکمشهد18085135
49 . مهندسی عمرانتبریز18385298
50 . مهندسی عمرانشیراز16987009
51 . مهندسی مکانیکتهران غرب19388376
52 . مهندسی برقتهران شمال20489101
53 . مهندسی کامپیوتر - نرم افزارتهران غرب18689664
54 . مهندسی مکانیکكرج16190650
55 . مهندسی عمرانقزوین14891431
56 . مهندسی عمرانخوراسگان17892110
57 . مهندسی متالوژی و مواد - سرامیکعلوم و تحقیقات4095834
58 . مهندسی نفت - مهندسی حفاری و استخراج نفتتهران جنوب17396415
59 . مهندسی برقنجف آباد16997991
60 . مهندسی معمارییادگار امام خمینی (ره)180100068
61 . مهندسی عمرانشهرقدس151102006
62 . مهندسی معماریشیراز145103851
63 . مهندسی مکانیکاهواز107105302
64 . مهندسی پزشکی - بیوالکتریکمشهد154105820
65 . مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعاتكرج148106473
66 . مهندسی مکانیکشیراز134106523
67 . مهندسی عمراناسلامشهر140106887
68 . مهندسی پزشکی - بیومتریالتهران مركزی173107245
69 . مهندسی معمارینجف آباد135108595
70 . مهندسی شیمیتهران جنوب164112007
71 . مهندسی پزشکی - بیوالکتریکنجف آباد131113076
72 . مهندسی کامپیوتر - نرم افزاركرج139114813
73 . مهندسی برقتهران غرب141114980
74 . مهندسی مکانیکتبریز106115460
75 . مهندسی برقشیراز110115622
76 . مهندسی برقكرج100115901
77 . مهندسی معماریتبریز132116337
78 . مهندسی برقتبریز88119821
79 . مهندسی مکانیکتهران شرق171120866
80 . مهندسی معماریقزوین113122041
81 . مهندسی عمراناهواز82122243
82 . مهندسی عمرانپردیس188122486
83 . مهندسی عمرانكرمانشاه87123356
84 . مهندسی صنایعپرند163124219
85 . مهندسی صنایعقزوین126125448
86 . مهندسی برقخوراسگان56125671
87 . مهندسی شیمیتهران مركزی154126332
88 . مهندسی عمرانپرند142132559
89 . مهندسی عمرانرودهن170133524
90 . مهندسی پزشکی - بیوالکتریکتبریز113134458
91 . مهندسی معماریرودهن143134615
92 . مهندسی عمرانخمینی شهر92136345
93 . مهندسی معماریپرند121136715
94 . مهندسی عمرانارومیه97137509
95 . مهندسی معماریپردیس154138878
96 . مهندسی شیمیتهران شمال120140272
97 . مهندسی پزشکی - بیومکانیکاسلامشهر101146020
98 . مهندسی عمراندماوند126151179
99 . مهندسی عمرانهشتگرد53151298
100 . مهندسی مکانیکخمینی شهر105153738
101 . مهندسی عمرانرباط کریم89154837
102 . مهندسی معماریهشتگرد46156964
103 . مهندسی عمرانملارد62159460