در ادامه لینک دانلود مباحث عربی کنکور گذاشته می شود.

این لینک ها متعلق به موسسه گزینه دو بوده که به صورت رایگان نیز انتشار یافته است.

لینک در ادامه مطلب

عربی دوم و سوم دبیرستان : (یکی از بهترین جزوات کنکور عربی!)

دانلود

عربی چهارم دبیرستان:

  1. معرفه و نکره
  2. علامت های اعراب (2 تا 4)
  3. وصف و اضافه
  4. اعراب های فعل مضارع
  5. نواسخ