کلاسند مدیریت یکشنبه 7 آبان 1396 03:07 ب.ظ نظرات ()

هندسه تحلیلی و جبر خطی - بردارهاچهارم ریاضی هندسه تحلیلی و جبر خطی بردارها دبیر : علی نانکلی منبع :» قل چی