نکته‌ی 7: قانون اول نیوتن (اینرسی) می‌گوید اجسام تمایل به حفظ حالت خود دارند مگر این‌که نیروی خارجی به آن‌ها اعمال شود. وقتی شروع به ایجاد تغییر کنید، دیگر ساکن نیستید و تمایل به حرکت مانع توقف شما خواهد شد. شما موفق خواهید شدغ اما خروج از حالت سکون، انرژی زیادی نیاز دارد. سخت‌ترین قدم، قدم اول است. کمک بگیرید. شما پشتوانه‌های خوبی دارید. هم اولیا و هم پشتیبان، بهترین همراه خواهند بود.

نکته‌ی 8: رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. یک‌باره 5 روز در هفته و روزی 2 ساعت مطالعه‌ی یک درس یا ناگهان روزی 12 ساعت مطالعه، دوام نخواهد داشت؛ اما هفته‌ای دو روز و هر بار 2 ساعت تمرین، می‌تواند ماه‌ها تداوم داشته باشد. ثابت‌قدم بودن و ریتم منظم در حرکت، تضمین موفقیت شماست. قدم‌های کوچک و مداوم را سرلوحه‌ی برنامه‌ی پیشرفت خود قرار دهید.