نکته‌ی 9: مراقب ورودی‌های ذهن باشید. آن‌چه از محیط و ارتباطات نصیب شما می‌شود باید هم‌راستا با هدف و سوق‌دهنده به سوی هدف باشد. شاید لازم باشد با بعضی‌ها قطع رابطه کنید یا ارتباط خود را محدود کنید یا برعکس برخی ارتباطات را گسترش دهید. مثلاً با اولیا بیش‌تر گفت‌وگو کنید. به سایت کانون بیش‌تر مراجعه کنید. محیط باید مثبت، سازنده و آماده‌ی حمایت و پشتیبانی باشد.

نکته‌ی 10: بخشنده باشید. رقابت باید سالم و سازنده باشد. اگر می‌خواهید چیزی را به دست آورید باید قدرت بخشیدن آن به دیگران را داشته باشید. روش‌ها و منابع خوب را به دوستان خود معرفی کنید تا آن‌ها هم از تجربه‌های خودشان برای شما بگویند. از جمله جاهایی که می‌توانید بخشندگی را تمرین کنید سایت کانون است. اطلاعات بدهید و اطلاعات بگیرید. اگر یک چیز خوب را با چند نفر به اشتراک بگذارید، چند چیز خوب خواهید داشت.