با استفاده ازنتایج پرسنامه سبک یادگیری هر دانش آموز مشخص می شود و به دانش آموزان روش های یادگیری ویژه هر سبک توضیح داده خواهد شد.

منبع از موسسه گزینه دو می باشد.
دانلود به صورت pdf