کلاسند مدیریت پنجشنبه 24 اسفند 1396 11:25 ب.ظ نظرات ()

مثل همه ی دوران های مهم دیگر تمركز اصلی من روی برنامه راهبردی بود ولی لازم بود 

تا آن را برای خودم شخصی سازی كنم. 


برای این كار از نتایج آزمون های جمع بندی نیم سال اول و كارنامه هدف گذاری استفاده 

كردم تا متوجه بشم در كدام درس ها ضعیف و در كدام درس ها قوی تر هستم. 


در این صورت برای درس هایی كه مشكل داشتم وقت بیش تری صرف می كردم تا بتوانم 

آن ها رو هم سطح بقیه درس ها بكنم. 


در این دوره هم چنین از كارنامه بازیابی هم استفاده كردم كه باعث می شد نگاهی دوباره 

به سوال های آزمون های قبل داشته باشم و خیلی مفید بود. 


در این دوره هم چنین به تكمیل خلاصه درس هایی كه ناقص نوشته بودم، پرداختم. 


من عصر ٢٩ اسفند ،  اول فروردین و ١٣ فروردین  را استراحت كردم.