کلاسند بلاگ یادگیری و آموزش مناسب با کلاسند - انتخاب طلایی : نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 بزودی برای اندروید http://blog.kelasend.ir 2018-05-23T01:03:55+01:00 text/html 2018-05-05T17:09:56+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت آرامش در جلسه کنکور با تکنیک های مدیریت زمان http://blog.kelasend.ir/post/107 <aside><font face="Mihan-Iransans">گزارش اختصاصی <a href="https://kelasend.ir/" target="_blank">کلاسند </a>از کانون فرهنگی آموزش (<a href="https://t.me/kelasend" target="_blank">Telegram</a>)</font></aside><p><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p><font face="Mihan-Iransans">برای آرامش در جلسه ی کنکور این پنج کار را انجام دهید:</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">3مورد از تکنیک های مدیریت زمان مربوط به جلسه ی آزمون و 2مورد مربوط به قبل از آزمون است:</font></p><h3 id="1--خودنگاری-چند-دقیقه-قبل-از-آزمون"><font face="Mihan-Iransans">1- خودنگاری چند دقیقه قبل از آزمون</font></h3><h3 id="2-هدف-گذاری-چند-از-ده-در-تمام-درس-ها-(-واقع-بینانه-)"><font face="Mihan-Iransans">2-هدف گذاری چند از ده در تمام درس ها ( واقع بینانه )</font></h3><p><font face="Mihan-Iransans">و سه روش زیر را درجلسه ی آزمون برای مدیریت زمان انجام دهید.</font></p><h3 id="3-برای-روش-ضربدر-و-منفی"><font face="Mihan-Iransans">3-برای روش ضربدر و منفی</font></h3><h3 id="4-اجرای-روش-زمان-های-نقصانی"><font face="Mihan-Iransans">4-اجرای روش زمان های نقصانی</font></h3> text/html 2018-04-29T17:06:09+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت تخفیف ویژه خرید آنلاین نمایشگاه کتاب http://blog.kelasend.ir/post/106 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans">تخفیف ویژه خرید کتاب کلاسند!</font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">20% تخفیف کتب گاج وقلم چی<br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><img src="https://kelasend.ir/wp-content/uploads/2018/03/small-shop-icon-65994-e1522436808891.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">فقط تا پنجشنبه 20 اردیبهشت 97<br></font></span></font></div><div align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></span></font></div><div align="right"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#000000"><font face="Mihan-Iransans">بعضی از تخفیف ها ! :</font></font></font></span></font></div><div align="right"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#000000"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></span></font></div><div align="right"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#3366FF">&nbsp;100,000<strike>تومان</strike>&nbsp; =&gt;</font> 80,000 تومان</font></span></font></div><div align="right"><br><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#3366FF">50,000<strike> تومان</strike> =&gt;</font>&nbsp; 40,000 تومان</font></span></font></font></span></font></div><div align="right"><br><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#3366FF">&nbsp;300,000<strike>تومان</strike> =&gt;<font color="#993399"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> 60,000 </span></font></font><font color="#993399"><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تومان تخفیف!</span></span></font> فقط 220,000 تومان<br></font></span></font></font></span></font></font></span></font></div><div align="right"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></span></font></font></span></font></font></span></font></div><div align="right"><font size="4" color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></span></font></span></font></div><div align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://kelasend.ir" target="" title="">برای خرید و ورود به فروشگاه اینترنتی کلیک کنید ...</a></span></font></span></font></span></font></div><div align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://kelasend.ir/shop/" target="" title=""><br></a></span></font></span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2" color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">محصولات توسط پست پیشتاز ارسال می شود.</font></span></font></span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2" color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">سفارش های بیش از 100 هزار تومان پست رایگان دارند!</font></span></font></span></font></span></font></div> text/html 2018-04-08T15:16:18+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت روش مطالعه در دوران جمع بندی http://blog.kelasend.ir/post/105 <p class="fr-tag"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong>دوره ی انتقالی</strong></font></p><p class="fr-tag"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong>دوران جمع بندی</strong></font></p><p class="fr-tag"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong>هفته ی پایانی ( هفته ی تورق سریع )</strong></font></p><p class="fr-tag"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong><br></strong></font></p><p class="fr-tag"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک چالش مهم نیز در ماه های پیش رو برای دانش آموزان وجود دارد : چگونه برنامه ی امتحانات مدرسه را با مطالعه برای کنکور تلفیق کنیم ؟ به این سوال نیز پاسخ خواهم داد .</font></p> text/html 2018-04-08T15:06:28+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت چگونه با خواب‌آلودگی بهاری مبارزه کنید؟ http://blog.kelasend.ir/post/104 <p><font face="Mihan-Iransans">اگر شما هم از جمله افرادی هستید که در فصل بهار کسل و خواب آلوده می‌شوید؛ این گزارش را بخوانید تا بفهمید چگونه از این خواب آلودگی فرار کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;فصل بهار علی‌رغم نشاط و سرزندگی ذاتی‌اش، بعضا برای بسیاری از ما با بی‌حالی و خواب‌آلودگی همراه است. این حس و حال نه تازگی دارد و نه مختص به ماست.&nbsp;ما این حس و حال بهاری را از قدیم الایام به یاد داریم؛ چه در دوران مدرسه که در فصل بهار حال و حوصله‌ی درس خواندن برایمان باقی نمی‌ماند و چه در دوران دانشجویی که رمقی برای رفتن به کلاس‌ها نداشتیم. اما مسئله به این اینجا ختم نمی‌شود و گاها کسانی را می‌دیدیم که در کلاس یا هنگام مطالعه چنان خوابشان می‌برد که گویی کتاب و قلم برایشان حکم قرص‌های خواب‌آور را دارد. این خواب‌آلودگی، کسالت و بی‌حالی مختص به زمان درس و مدرسه نیست و آدمی در هر برهه از زندگی خود در فصل بهار کمابیش به آن دچار می‌شود.</font></p><p><br></p> text/html 2018-03-31T12:29:59+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت 80 درصد ارزان تر کتاب بخرید! http://blog.kelasend.ir/post/103 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans">تخفیف ویژه خرید کتاب کلاسند!</font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">80% تخفیف کتب دست دوم ارزان تر</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><img src="https://kelasend.ir/wp-content/uploads/2018/03/small-shop-icon-65994-e1522436808891.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">آخرین فرصت تا 31 فروردین 97 این تخفیف!</font></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#000000"><font face="Mihan-Iransans">بعضی از تخفیف ها ! :</font></font></font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#000000"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#3366FF">دین و زندگی جامع گاج : <strike>49000 تومان</strike> =&gt;</font> 22000 تومان</font></span></font></div><div align="right"><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#3366FF">زبان انگلیسی جامع خیلی سبز : <strike>33000 تومان</strike> =&gt;</font> 14000 تومان</font></span></font></font></span></font></div><div align="right"><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font color="#3366FF">ادبیات 4 کلک معلم : 32000 <strike>تومان</strike> =&gt; <font color="#FF0000">10000 </font></font>تومان</font></span></font></font></span></font></font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br></font></span></font></font></span></font></font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></span></font></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://kelasend.ir/shop/" target="" title="">برای خرید و ورود به فروشگاه اینترنتی کلیک کنید ...</a></span></font></span></font></span></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="https://kelasend.ir/shop/" target="" title=""><br></a></span></font></span></font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">محصولات توسط پست پیشتاز ارسال می شود.</font></span></font></span></font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">سفارش های بیش از 70 هزار تومان پست رایگان دارند!</font></span></font></span></font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></span></font></span></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#33CC00"><font size="2">پرداخت ها از طریق درگاه آنلاین بانک (شبکه شتاب) و همچنین پرداخت دستی از زرین پال و پی پینگ امکان پذیر می باشد.</font></font></span></font></span></font></span></font></div> text/html 2018-03-19T17:16:09+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت برنامه کاظم قلم چی ویژه دوران طلایی نوروز http://blog.kelasend.ir/post/102 <p>تمام این جلسه به آنچه دانش آموزان برای دوران طلایی نوروز در نظر دارند اختصاص می­ یابد. یادگیری از همتایان دو جنبه دارد که لازم است به هر دو جنبه توجه کنیم :</p><p>- باید هرکسی روش خودش را کشف کند زیرا می دانیم هر دانش آموز شرایط مخصوص به خودش را دارد.</p><p>- به راهکار های دیگران هم توجه کنیم و از نکات مثبتشان استفاده کنیم.</p><h3 id="@Kelasend"><br></h3><p>به عبارت دیگر از همه باید بیاموزیم و در عین حال اصالت خودمان را حفظ کنیم. بعضی از دانش آموزان به رتبه یک کنکور نگاه می­ کنند که ببینند او چه کرده است و گمان می کنند&nbsp;که اگر هر کاری که او کرده را انجام دهند قطعا نتیجه می­ گیرند در حالی که ممکن است روش­های او فقط برای خودش نتیجه بدهد و شما هم باید روش های مخصوص&nbsp;به خود را کشف کنید.</p><ul><li>تذکر کاظم&nbsp;قلم چی به پشتیبان های ویژه: به دانش آموزان دستورالعمل ندهید فقط داستان زندگی خودتان را تعریف کنید. وظیفه شما کشف روشهای مخاطب است نه تلقین روش های خودتان به آنها.</li></ul><p><br></p><p><strong>صحبت های 4 نفر از دانش­ آموزان برتر شهر تهران درباره­ ی تابلوی نوروزی­ :&nbsp;آشتی با تابلوی نوروزی&nbsp;</strong></p><br> text/html 2018-03-19T17:14:37+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت شروع مجدد ویژه http://blog.kelasend.ir/post/101 <p><font face="Mihan-Iransans">شروع مجدد&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Iransans"> text/html 2018-03-15T19:03:40+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت برنامه کاظم قلم چی ویژه دوران طلایی نوروز 97 http://blog.kelasend.ir/post/100 <p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font style="" face="Mihan-Iransans" size="1">تمام این جلسه به آنچه دانش آموزان برای دوران طلایی نوروز در نظر دارند اختصاص می­ یابد. یادگیری از همتایان دو جنبه دارد که لازم است به هر دو جنبه توجه کنیم :</font></p><ul class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; list-style-type: none; color: rgb(51, 51, 51);"><li class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">1- باید هرکسی روش خودش را کشف کند زیرا می دانیم هر دانش آموز شرایط مخصوص به خودش را دارد.</font></p></li><li class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">2- به راهکار های دیگران هم توجه کنیم و از نکات مثبتشان استفاده کنیم.</font></p></li><li class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></p></li><li class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">به عبارت دیگر از همه باید بیاموزیم و در عین حال اصالت خودمان را حفظ کنیم. بعضی از دانش آموزان به رتبه یک کنکور نگاه می­ کنند که ببینند او چه کرده است و گمان می کنند&nbsp;که اگر هر کاری که او کرده را انجام دهند قطعا نتیجه می­ گیرند در حالی که ممکن است روش­های او فقط برای خودش نتیجه بدهد و شما هم باید روش های مخصوص&nbsp; به خود را کشف کنید.</font></p></li><li class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px;"><font style="" face="Mihan-Iransans" size="1">تذکر کاظم&nbsp;قلم چی به پشتیبان های ویژه: به دانش آموزان دستورالعمل ندهید فقط داستان زندگی خودتان را تعریف کنید. وظیفه شما کشف روشهای مخاطب است نه تلقین روش های خودتان به آنها.</font></p></li></ul> text/html 2018-03-15T18:55:55+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت روش مطالعه در دوران نوروز توسط رتبه ۳ کنکور http://blog.kelasend.ir/post/99 <p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">مثل همه ی دوران های مهم دیگر تمركز اصلی من روی برنامه راهبردی بود ولی لازم بود&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا آن را برای خودم شخصی سازی كنم.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">برای این كار از نتایج آزمون های جمع بندی نیم سال اول و كارنامه هدف گذاری استفاده&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">كردم تا متوجه بشم در كدام درس ها ضعیف و در كدام درس ها قوی تر هستم.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></span></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در این صورت برای درس هایی كه مشكل داشتم وقت بیش تری صرف می كردم تا بتوانم&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">آن ها رو هم سطح بقیه درس ها بكنم.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></span></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">در این دوره هم چنین از كارنامه بازیابی هم استفاده كردم كه باعث می شد نگاهی دوباره&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">به سوال های آزمون های قبل داشته باشم و خیلی مفید بود.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></span></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">در این دوره هم چنین به تكمیل خلاصه درس هایی كه ناقص نوشته بودم، پرداختم.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></span></p><p class="fr-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">من عصر ٢٩ اسفند ،&nbsp; اول فروردین و ١٣ فروردین&nbsp; را استراحت كردم.</font></span></p> text/html 2018-03-05T18:52:26+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت برنامه اندروید درصد گیر! http://blog.kelasend.ir/post/98 <font face="Mihan-Iransans">آموزش استفاده از برنامه اندروید درصد گیر | بهترین راه برای محاسبه و ذخیره سریع درصد های شما</font><br><div id="15202760293547532"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/KWwhM/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-02-27T08:19:53+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت برنامه امتحانات نهایی 1397 http://blog.kelasend.ir/post/97 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">برنامه امتحانات 97 منتشر شد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">این برنامه در ادامه مطلب قابل دانلود خواهد بود.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320480300/Capture.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8320480318/Capture2.jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-23T18:15:09+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت مطالعه‌ی دین و زندگی در 5 مرحله http://blog.kelasend.ir/post/96 <p class="fr-tag"><font face="Mihan-Iransans"><span style="">از درس دین و زندگی میشه درصد خوبی تو آزمون ها و کنکور سراسری کسب کرد، اجرای درست 5 مرحله ی زیر واسه رسیدن به این هدف به شما کمک میکنه:</span></font></p><br> text/html 2018-02-05T05:48:39+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت ارزیابی معلم، اولین گام برای توسعه ویژه آموزش! http://blog.kelasend.ir/post/95 <img src="http://s9.picofile.com/file/8318569376/teacher_evaluation.jpg" alt="" align="bottom" width="563" vspace="0" border="0" hspace="0" height="316"><br><font face="Mihan-Iransans"><br><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">نویسنده : من در عرصه تدریس مشغول به تحصیل هستم و به عنوان یک هماهنگ کننده برای نیم دهه کار کرده ام.</span></span></font><br> text/html 2018-02-03T16:42:00+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت تمدید مهلت ثبت نام کنکور 97 http://blog.kelasend.ir/post/94 <h2 id="Content_lid" class="lid fontSize11em justify" style=""><font face="Mihan-Iransans">مشاور سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام در کنکور سراسری سال 97 در اسفندماه خبر داد. </font></h2><p><br></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><div id="Content_body" class="padding-bottom10 padding-top10 newsBody contentText" itemprop="articleBody"><p><font face="Mihan-Iransans">دکتر حسین توکلی به خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا گفت: مهلت ثبت‌نام در آزمون کنکور سراسری سال 97 از اول بهمن آغاز شد و با مهلت تمدید شده 11 بهمن به پایان رسید.</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">وی افزود: سازمان سنجش ترتیبی اتخاذ کرده است تا داوطلبان جامانده از ثبت‌نام بتوانند از 13 تا 16 اسفند ثبت‌نام کنند.</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">مشاور سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کنکور سراسری سال 97 بعد از ماه مبارک رمضان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 7 و 8 تیر در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور برگزار خواهد شد.</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">توکلی اضافه کرد: کنکور سراسری سال 97 برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، شبانه یا نوبت‌دوم، دانشگاه‌ها و موسسات غیردولتی، پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها‌، دانشگاه پیام‌نور و کد رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی است.</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans">وی ادامه داد: داوطلبان کنکور در پنج‌ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی،‌ علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی با هم رقابت می‌کنند.</font></p> </div><p><br></p> text/html 2018-02-03T07:04:51+01:00 blog.kelasend.ir کلاسند مدیریت پنج شرکت که در حال تغیر آینده آموزش هستند http://blog.kelasend.ir/post/93 <font size="4" face="Mihan-Iransans"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">کودکان آینده ما هستند.</span> <span class="">و این کارآفرینان در آموزش و پرورش خود سرمایه گذاری می کنند.<br><br><br></span></span></font>